LİKYA YOLU

Likya Yolu Hakkında Genel Bilgiler:

Likya Antalya’dan Fethiye’ye kadar olan Teke yarımadasında yer alır ve büyüklü küçüklü Likya yerleşim yerlerinin sayısı 70’e ulaşır. Günümüzden 2500 yıl önce tarih sahnesine çıkan Likyalılar şarap, zeytinyağı üretiyorlar, gemi yapımında kullanılan sedir ağacından kereste yapıyorlar; bu ve benzeri ürünlerin satışını gerçekleştiriyorlardı. Likya yerleşim birimleri birbirlerini görecek şekilde kurulmuşlar ve her bir yerleşim etrafındaki diğer yerleşim yerlerine yollarla bağlanmışlardı. Likya Yolu bu ulaşım ağının genel adıdır ve toplamı binlerce kilometreyi bulur.

Likya Yolu, Kate Clow’un çabalarıyla bir özel banka desteğiyle daha çok Likya bölgesinin kıyı kesimlerini içerecek şekilde işaretlenmiş ve yürüyüşe açılmıştır. Bu yolun toplam uzunluğu 500 km kadardır. Yaklaşık 5 haftalık bir sürede bu yolu yürümek mümkündür. Likya Yolu The Sunday Times tarafından dünyadaki en güzel yürüyüş yollarından biri olarak tanımlanmıştır. cultureroutesinturkey.comwww.lycianway.com ve www.trekkinginturkey.com bu yolun resmi siteleri olup; buralardan ve/veya Likya Yolu ile ilgili kitaplardan yürüyüşlerle ilgili detaylı bilgiler alınabilir.

Kate Clow’un işaretlediği Likya Yolunun dışında kalan Arykanda, Kyaneai, Trysa vb. gibi önemli yerleşim yerlerinin de geçmişte olduğu gibi bu yürüyüş yoluna bağlanması gerekmektedir.

Aşağıda verilen yürüyüş yolları bin yıllardan beri buralarda yaşayan halklar tarafından geçmişten günümüze kadar göç, ticaret, ulaşım ve keçi yolları olarak kullanılmıştır.

Hoyran orta Likya’nın tam kalbinde yer almaktadır. Merkezi Hoyran olmak üzere çapı 10 km olan bir daire çizilirse bu alan içerisinde ondan fazla Antik Likya yerleşimi (Kyaneai, Halavza, Trysa, Trebendai, Myra, Andriake, Sura, Istlada, Tyberissos, Timiussa ve Simena) bulunmaktadır. Likya Yolunun bu yerleşimlerle ilgili yürüyüş rotaları yerli ve yabancı yürüyüşçü misafirlerimiz tarafından yürünmektedir.

1. Hoyran antik kenti yürüyüşü:

Hoyran 2500 yıllık bir Likya yerleşimidir. Nekropol kısmında 80 nin üzerinde kaya mezarı ve lahit bulunmaktadır. Akropolis kısmından ise muhteşem bir Kekova adası, Gökkaya koyu manzarası vardır. Hoyran Wedre’den yapılacak yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşle bu güzellikler yaşanabilir.

2. Hoyran-Simena Likya Yolu Yürüyüşü:

Yaklaşık 11 km olan bu yürüyüş kırmızı noktalarla işaretlenmiş olan Hoyran – Kapaklı antik yolu ile başlar ve Kapaklı köyüne yaklaşık 45 dakika sonra ulaşılır. Kapaklı köyü güney-doğu yönünde geçilerek kırmızı-beyaz renklerle işaretlenmiş olan Likya Yoluna ( Kate Clow’un işaretlediği kırmızı beyaz işaretli yol) bağlanılır. Görülen ilk kırmızı beyaz Likya Yolu işaretinden sonra batı yönüne( sağa) doğru işaretler takip edilerek önce Gökkaya koyuna, Gökkaya Koyundan sonra kısmen sahilden ve kısmen iç kısımlardan giden işaretli patika yol takip ederek Simena’ya ulaşılır.

3. Hoyran-Andriake Likya Yolu Yürüyüşü:

Yaklaşık 11 km olan bu yürüyüş kırmızı noktalarla işaretlenmiş olan Hoyran – Kapaklı antik yolu ile başlar ve Kapaklı köyüne yaklaşık 45 dakika sonra ulaşılır. Kapaklı köyü güney-doğu yönünde geçilerek kırmızı-beyaz renklerle işaretlenmiş olan Likya yoluna ( Kate Clow’un işaretlediği kırmızı beyaz işaretli yol) bağlanılır. Görülen ilk kırmızı beyaz Likya Yolu işaretinden sonra doğu yönüne( sola) doğru işaretler takip edilerek önce Çakıllı Koyuna, Çakıllı Koyundan sonra kısmen sahilden ve kısmen iç kısımlardan giden işaretli patika yol takip edilerek Andriake’ye ulaşılır. Myra’nın limanı olan Andriake gezildikten sonra istenirse yaklaşık 3 km uzaklıkta Demre şehir merkezinde bulunan Saint Nicholas Kilise ve Müzesi ve merkezden kuzey yönüne yaklaşık 2km uzaklıkta bulunan Myra antik kentleri de ziyaret edilebilir.  Bu iki yer için ayrıca yaklaşık 5 km yürümek gerekecektir.

4. Trysa-Sura Likya Yolu Yürüyüşü:

Yaklaşık 8 km olan bu yürüyüşe D 400 anayolundan Demre’ye doğru gidilirken Demre’ye 15 km kala sola sapılarak, karadut ağacının yanından başlanır. Orada Hisar Mevkii diye bir tabela da bulunmaktadır.  Kırmızı noktalarla işaretlenmiş olan muhteşem manzaralı bu eski yol takip edilerek yaklaşık yarım saat sonra Trysa’nın Nekropol kısmına ulaşılır. Buradan yine işaret takip edilerek sola ve yukarı doğru yürünür. Yaklaşık 15 dakika sonra Akropolis ve Heroon kalıntılarına ulaşılır. Heroon’un en önemli ve güzel kısımları 19. yüzyılda Viyana’ya götürülmüştür. Trysa’dan çok güzel bir lahit Istanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Trysa’nın Orta Likya’yı -Demre deresi, Hoyran, Kekova ve Kyaneai- tepeden gören muhteşem bir manzarası vardır. Yürüyüşe Nekropol alanına geri dönülüp sola(doğu yönüne) sapılarak işaretli yoldan Sura’ya doğru yürüyüşe devam edilir ( Buradaki diğer seçenek de Trysa eserlerinin taşındığı Gavur Yolu olarak adlandırılan takip edilerek Demre deresi üzerinden Myra’ya yürümektir). Terkedilmiş, hüzünlü yalnızlıklarıyla taş evlerin yanından, meşe palamudu ağaçları ve makiler arasından doğuya doğru yürünerek D400 anayoluna ulaşılır. Bu yoldan karşıya geçilerek eski yoldan Eğri Dere’ye inilir. Orada Gürses üzerinden gelen Likya yoluna ( Kate Clow’un işaretlediği kırmızı beyaz işaretli yol) devam edilerek önce Kekova’ya giden asfalt yola; buradan da sola sapılarak Sura’ya ulaşılır. Likyalıların bilicilik merkezi olan Sura ziyaret edildikten sonra yürüyüşe Andriake veya Myra’ya doğru devam edilebilir.

5. Trysa-Halavza-Hoyran Likya Yolu Yürüyüşü:

Yaklaşık 7 km olan bu yürüyüşe D 400 anayolundan Demre’ye doğru gidilirken Demre’ye 15 km kala sola sapılarak, karadut ağacının yanından başlanır. Orada Hisar Mevkii diye bir tabela da bulunmaktadır.  Kırmızı noktalarla işaretlenmiş olan muhteşem manzaralı bu eski yol takip edilerek yaklaşık yarım saat sonra Trysa’nın Nekropol kısmına ulaşılır. Buradan yine işaret takip edilerek sola ve yukarı doğru yürünür. Yaklaşık 15 dakika sonra Akropolis ve Heroon kalıntılarına ulaşılır. Heroon’un en önemli ve güzel kısımları 19. yüzyılda Viyana’ya götürülmüştür. Trysa’dan çok güzel bir lahit Istanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Trysa’nın Orta Likya’yı -Demre deresi, Hoyran, Kekova ve Kyaneai- tepeden gören muhteşem bir manzarası vardır. Yürüyüşe Trysa’dan kuzeye doğru Gavur Yolundan inilerek devam edilir ve Davazlar’a giden toprak yola ulaşılır. Buradan sola dönülerek Davazlar köyünün içinden geçilerek D400 karayoluna, bu yoldan karşıya geçilerek de Hoyran yoluna sapılır. Yaklaşık 400 m sonra Ayı Yatağı mevkiinde asfalt yoldan sağa sapılarak güneye doğru bir tepeciğe tırmanıldıktan sonra Halavza’ya ulaşır. Kyaneai’nin bir mahallesi olan Halavza’nın en önemli bölümü 100 m.çapında ve 50 m. derinliğindeki obruktur. Burada 25 kadar kaya mezarı görülebilir.  Halavza’dan sonra su deposunun yanından batıya doğru uzanan tarlalardan yürüyüşe devam edilir ve yaklaşık yarım saat sonra aşırı denilen büyük bir sarnıcın yanına gelinir. Buradan güneye doğru hafif bir eğimle yukarı çıkan toprak yoldan yürümeye devam edilir. 3–4 evin arasından geçilerek Kyaneai’den gelen Likya yolu ile birleşir. Sola dönülüp, doğuya doğru yürüyüşe devam edildiğinde 20–25 dakika sonra Hoyran Köyüne ulaşılır. Davazlar’dan gelen asfalt yola birleşim yerinde solda ( toprak yolun kuzeyinde ve asfalt yolun batısında) meşhur Hoyran anıtı görülebilir. Buradan güneye köyün merkezine doğru yürüyüşe devam edilir ve solda bulunan iki aşırı ziyaret edilir; ulu çınar ağacı geride bırakılarak yaklaşık 5 dakika. sonra sol tarafta Hoyran Wedre’ye ulaşılır.

6. Kyaneai-Hoyran Likya Yolu Yürüyüşü:

Kyaneai Orta Likya’nın en büyük Likya kentlerinden birisidir ve Yavu köyünün kuzey batısında, Demre-Kaş anayolunun 23. km.sinde, yolun kuzeyindeki tepede yer alır. Likya’da en fazla kaya mezarı ve lahit burada bulunmaktadır, ayrıca 2.500 kişilik bir tiyatrosu da vardır. Genelde buraya batıdan gelen toprak yoldan gelinir.

Tiyatro, akropol, nekropol, kiliseler, sarnıçlar, kütüphane, agora ve yüzlerce kaya mezarı ve lahit ziyaret edilir. Yürüyüşe Kyaneai’nin güneyinden doğuya doğru uzanan sarı ve kırmızı işaretli antik yoldan başlanır. Yaklaşık 40 dakika sonra Yavu köyüne ulaşılır. Demre- Kaş anayolu geçilerek güneye doğru işaretler takip edilerek yürünür. Yavu mezarlığından sonra mermer ocağı geçilir. Gelen kavşaktan doğuya doğru dönülür. Eski taş evlerin arasından ve buğday tarlalarının yanından geçilerek Hoyran köyüne ulaşılır. Kyaneai – Hoyran arası yaklaşık 8 km.dir.